Project " Voor jou en het kind".

6 januari 2019

Geachte ouders/verzorgers.

In de Puntesliper heeft al meerdere keren kunnen lezen over het Hallumer project “Voor jou en het Kind!”.

Tijdens gezellige bijeenkomsten wordt er gesproken over schoolse zaken en de taal van het kind. Deze bijeenkomsten waren in eerste instantie opgezet voor de betrokkenen aan cbs it Fundamint. Tot grote vreugde hebben alle andere onderwijs en opvanginstellingen dit omarmt.

Maar behalve de beide basisscholen, de peuterspeelzaal, de kinderopvang hebben ook andere instellingen de waarde ingezien en ook zij steunen deze verbinding binnen Hallum. Hierbij kunt u denken aan de kerken, de doarpsomtinkers, dorpsbelang, dorpshuis, vluchtelingenwerk. Tevens hebben we de verbinding met de Bibliotheek ook groter gemaakt en dit is dan ook een mooi samenspel. (Zie de Puntesliper).

Indien u het leuk vindt om te komen, maar toch nog wat meer wil weten, hebben we een koffie of thee moment in school op maandag 7 januari om 13.30 uur, maandagavond 19.30 uur en woensdagmorgen 9 januari om 8.20 uur. Hier krijgt u informatie en ander materiaal wat gebruikt zou kunnen worden bij de bijeenkomsten. Dus iedereen van vader, moeder, pake, beppe, oppas, verzorger van harte welkom. Alleen komen kan, maar met een 2 tal of groepje kan ook.

 

In de bijlage ziet u de poster voor het project "Voor jou en het kind".

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.